× بستن تبلیغات
بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چکیده هدف اصلی از پژوهش حاضربررسی رابطه نگرانی وسرسختی روانشناختی باپیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل میباشدجامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلا

دانلود بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی
سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی

دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

هدف اصلی از پژوهش  حاضربررسی رابطه نگرانی وسرسختی روانشناختی باپیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختردانشگاه  آزاد اسلامی واحد اردبیل میباشد.جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل که در سال تحصیلی 1391 مشغول به تحصیل می باشد و نمونه 80 نفرازدانشجویان دختردانشگاه آزاداسلامی واحد اردبیل شکل تصادفی مرحله ای انتخاب شده اند و این افراد با پرسشنامه نگرانی اهواز(تقوایی 1377)وپرسشنامه  سرسختی روانشناختی اهواز (کیامرثی،1376)ارزیابی شده اند.داده های به دست آمده با نرم افزار(SPSS)  تکمیل شده ونتایج به دست آمده حاکی ازآن است که بین  نگرانی ،سرسختی

روانشناختی وپیشرفت تحصیلی  رابطه معناداری وجود ندارد.

 واژه های کلیدی:نگرانی،سرسختی روانشناختی،پیشرفت تحصیلی

 

مقدمه

یکی ازابعادپیشرفت درآموزش عالی پیشرفت تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارت های اکتسابی عمومی یاخصوصی درموضوع درسی است که معمولا به وسیله ی آزمابش ها یا نشانه ها یا هردوکه اساتیدبرای دانشجویان وضع می کننداندازه گیری می شود(شعاری نژاد،1364).تمایل به پیشرفت ودوری از شکست هم چنین علاقه به رشته تحصیلی وادامه تحصیل،باعث افزایش انگیزه پیشرفت ودرنتیجه،باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می گردد(مک کله لندواتکینسون).

نگرانی  پدیده است شگفت انگیز  که تقریبا همه ی ما با آن آشنا هستیم و  می توان گفت به اندازه ی تاریخ بشر قدمت دارد هر گاه بشر خود را با عامل تهددی کننده ای  (خیالی یا واقعی ) مواجه دیده احساس  نگرانی  را در خود تجربه نموده است اگر چه این برداشت که نگرانی  تا حدی  ضروری  است غیر معمول  نمی باشد ولی اکثر  ما ترجیح  میدهیم که ازنگرانی  بپرهزیزیم .

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

اهداف پژوهش. 7

اهداف کلی. 7

اهداف جزئی. 7

فرضیات پژوهش. 7

تعاریف نظری  و عملیاتی متغییرها. 8

فصل دوم

ادبیات نظری پژوهش. 11

الف- نگرانی. 11

پیشینه تاریخ نگرانی. 11

تعریف نگرانی. 12

حوزه های نگرانی. 13

عوامل موثر در نگرانی. 19

جدیدترین نریه مکانیسم نگرانی. 21

انواع نگرانی. 23

الف- کنش نگرانی. 23

ب- حالت نگرانی. 23

ج- حیطه های نگرانی. 24

رابطه نگرانی با سازگاری. 25

ویژگی های شخصیتی افراد نگران. 27

الف- تردید و دودلی. 27

ب- جایگاه مهار. 28

ج- ضعف تمرکز حواس و مشکل خواب. 30

د- کمال گرایی و ضعف عزت نفس. 31

آثار جسمانی نگرانی. 31

روشهای مقابله با نگرانی. 34

1- تجویز نگرانی کنترل شده. 34

2- کاهش طول مدت نگرانی از طریق افزایش سرعت تفکر. 34

3- محدود ساختن نوع موضوعات (یا مشغله های ذهنی). 35

4- فعالیتهای ذهنی مثبت. 35

5- انعطاف پذیری در تصمیم گیری. 36

6- کاهش سطح برانگیختگی. 37

7- تقویت توانایی حل ذهنی- رفتاری مشکلات. 37

8- افزایش آمادگی های ذهنی فرد. 38

9- افزایش خود- اثر بخشی ادراک شده. 39

10- اصلاح خلق افراد. 39

ب- سرسختی روانشناختی. 40

مؤلفه های سرسختی روانشناختی. 41

ج- مبارزه جویی. 46

ویژی های سرسختی روانشناختی. 47

پیشایندها و پیامدهای سرسختی روانشناختی. 48

زیر بنای مفهومی آینده سرسختی روانشناختی. 53

عوامل و همبسته های سرسختی روانشناختی. 55

عوامل مؤثر در سرسختی روانشناختی. 56

عوامل سرشتی. 61

عوامل زیست شیمیایی. 63

یادگیری. 63

ارزیابی شناختی. 64

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی. 68

1ـ برنامه درسی. 68

1ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی.. 71

1ـ استاد، روش تدریس و تربیت استاد.. 72

تجربه استادان. 73

آماده كردن درس و نمره دادن. 73

مهارت ها. 74

تحصیلات عمومی. 74

تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت. 75

1ـ مدت زمان تحصیل در دانشگاه و منزل.. 77

سازمان و تسهیلات دانشگاه. 79

دانشگاه ها  شهری و روستایی. 81

آموزش از راه دور. 84

پیشینه تحقیق. 87

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 87

پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 90

فصل سوم

روش پژوهش. 96

جامعه ی آماری. 96

نمونه روش نمونه گیری. 96

ابزارپژوهش. 96

1ـ مقیاس نگرانی اهواز. 96

2ـ مقیاس سرسختی روانشناختی. 97

جمع آوری اطلاعات واجرای پژوهش. 97

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 98

فصل چهارم

یافته های جمعیت شناختی. 100

یافته های استنباطی. 101

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری. 104

محدودیت های پژوهش. 105

پیشنهادات. 105

منابع. 106

 

دانلود بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلادامه ي مطلب
امتیاز :طبقه بندی: ،
بررسی رابطه ی نگرانی و سرسختی روان شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *